سایت موسیقی کلاسیک ۰۱:۲۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹استفان کالینز فاستراستفان کالینز فاستر اکنون بسیار معروف شده است. شاید به سبب قدرت بی نظیرش در درک زندگی آمریکایی های قرن نوزدهم و آرمان ها و آرزوهای آن ها بوده که امروزه او را قهرمان فولکلور به حساب می آورند و آوازهایش را نیز فولکلوریک می دانند. با توجه به زندگی بی حادثه ای که داشت دستاوردهایش بیشتر به چشم می آید. آوازهایش ملهم از نیات اجتماعی بود، گاهی سبک موسیقایی و شعری گروه های مهاجر را اتخاذ می کرد، از جمله پنبه کاران، و این شاید یکی از عللی باشد که آثارش را با آوازهای فولکلوریک اشتباه می گیرند.

برخی از آثار مهم استفان کالینز فاستر : اوه سوزانا --- رویا دیده زیبا --- خانه کنتاکی قدیمی ام --- جینی با موهای روشن خرمایی --- بگشا تار و پود عشقت را

Stephen Collins Foster

 Stephen Collins Foster

Greatest Works

نام اثر پخش