موسیقی کلاسیک

Stephen Collins Foster


Stephen Collins Foster

استفان کالینز فاستراستفان کالینز فاستر اکنون بسیار معروف شده است. شاید به سبب قدرت بی نظیرش در درک زندگی آمریکایی های قرن نوزدهم و آرمان ها و آرزوهای آن ها بوده که امروزه او را قهرمان فولکلور به حساب می آورند و آوازهایش را نیز فولکلوریک می دانند. با توجه به زندگی بی حادثه ای که داشت دستاوردهایش بیشتر به چشم می آید. آوازهایش ملهم از نیات اجتماعی بود، گاهی سبک موسیقایی و شعری گروه های مهاجر را اتخاذ می کرد، از جمله پنبه کاران، و این شاید یکی از عللی باشد که آثارش را با آوازهای فولکلوریک اشتباه می گیرند.

برخی از آثار مهم استفان کالینز فاستر : اوه سوزانا --- رویا دیده زیبا --- خانه کنتاکی قدیمی ام --- جینی با موهای روشن خرمایی --- بگشا تار و پود عشقت را