موسیقی کلاسیک

Guillame Dufay


Guillame Dufay

گیوم دوفهگیوم دوفه موسیقی دانی بود که در زمان حیاتش قدرش را دانستند. تقریبا در همه ژانرهای زمان خودش آثاری ساخت، از جمله مس، موتت و آواز غیرمذهبی، آثارش پیش درآمد سبک بیانی تر و دامنه هارمونیک گسترده تر دوره رنسانس بود. در جوانی به ویلیام دوفه شهرت داشت، و سپس یکی از بزرگ ترین موسیقی دانان قرن پانزدهم شد. حدود 200 اثر از او به جا مانده است، از جمله هشت مس و بیش از 80 آواز. دوفه نیز مانند بسیاری از معاصرانش نه فقط از سبک های آهنگ سازی فرانسوی ( نظیر آثار ماشو ) آگاهی داشت بلکه موسیقی انگلیسی و ایتالیایی را نیز می شناخت.

برخی از آثار مهم گیوم دوفه : مس مرد مسلح --- نوپر روساروم فلورس --- بدرود، شراب های نیکوی لائون