موسیقی کلاسیک

Gaetano Donizetti


Gaetano Donizetti

گائتانو دونیزتیگائتانو دونیزتی در زندگی پربار خود 65 اپرا ساخت که ده دوازده تا از آن ها هنوز جای ثابتی در برنامه های اپرا دارند. او نیز مانند هم روزگارش، بلینی، اپراهای بل کانتو می ساخت که زیبایی صدای انسان را در زینت های کولوراتورا و ملودی های بلند و تاثیر گذار به نمایش در می آورد. او هم در تراژدی موفق بود و هم در کمدی. وردی خیلی چیزها از دونیزتی آموخت، و بوچینی نیز از دونیزتی الگوهایی گرفت. از جمله استعداد او در ابداع ملودیک و استفاده از سازهای نامتعارف ( مانند ساز دهنی شیشه ای در لوچا دی لامرمور) برای توصیف صحنه ها. برلیوزهم از دونیزتی تمجید کرد، هر چند که آثار دونیزتی، اپرا را برای مدت ده سال در پاریس قبضه کرده بودند.

برخی از آثار مهم دونیزتی : مری استوارت --- دون پاسکوناله --- اکسیر عشق --- لوچا دی لامرمور