موسیقی کلاسیک

Louis Claude Daquin


Louis Claude Daquin

لویی کلود داکنلویی کلود داکن در شش سالگی در حضور لویی چهاردهم نوازندگی کرد، و در هشت سالگی اثر کرال خودش به نام بئاتوس ویر را رهبری کرد. کودک نابغه در محافل با فرهنگ پاریس فعالیت درخشانش را ادامه داد و در بداهه نوازی با هارپسیکورد و ارگ به شهرت رسید. بعضی از بداهه سازی هایش در کتاب جدید نوئل گنجانده شد. گاهی در موسیقی اش پژواک هایی از کوپرن به گوش می رسد، اما بیشتر وقت ها بسیار بکر و اصیل است، مثلا سه کادانس که در آن از غلتش سه گانه استفاده شده است. معروف ترین اثرش کوکو (فاخته) که بسیار با نشاط است از کتاب هارپسیکورد چاپ 1735 است.

برخی از آثار مهم لویی کلود داکن : بئاتوس ویر --- سه کادانس --- فاخته ( کوکو) --- قطعه های هارپسیکورد