موسیقی کلاسیک

Francois Couperin


Francois Couperin

فرانسوا کوپرنفرانسوا کوپرن شهرت عموی خود، لویی، را خیلی زود تحت الشعاع قرار داد؛ ابتدا به عنوان ارگ نواز و سپس به عنوان آهنگ ساز برای سازهای شستی دار. قطعه های هارپسیکورد، آثار کوچک توصیفی برای هارپسیکورد، گنجینه ملی شمرده شده اند. هم نمونه اعلای موسیقی سازی باروک فرانسوی اند و هم در رپرتوارهای امروزی سازهای شستی دار جایگاه مهمی دارند. او معروف ترین کوپرن است و به کوپرن بزرگ شهرت یافته است. وی چندین اثر مجلسی و آوازی هم ساخت و مطالب تئوریک مهمی نیز نوشت. کتاب هنر نوازندگی هارپسیکورد در سال 1716 منتشر شد. باخ که با کوپرن مکاتبه داشت از این کتاب بسیار تمجید می کرد.

برخی از آثار مهم فرانسوا کوپرن : سوئیت بیست و پنجم --- قطعه های مزامیر --- مس برای ارگ