موسیقی کلاسیک

Arcangelo Corelli


Arcangelo Corelli

corelli

آرکانجلو کورلیآرکانجلو کورلی در میان معاصرانش معروف ترین ویولنیست - آهنگ ساز دوره باروک به حساب می آمد و بعد از مونتوردی یکی از تاثیر گذارترین موسیقی دانان بود. البته موسیقی دان پرکاری نبود و کل آثارش بیشتر از شش مجموعه نیست. اما آثار سازی او به سبب پاکیزگی هارمونیک و درخشش سبک مورد تحسین است و بر بسیاری از موسیقی دانان، از جمله باخ و هندل، تاثیر گذاشته است. وی یکی از برجسته ترین نوازندگان ویولن بود، و به سبب صدای بی عیب و نقصی که از این ساز در می آورد تحسین می شد.

برخی از آثار مهم آرکانجلو کورلی : کنسرتو گروسو --- فولیا --- سوناته دا کامرا --- سوناته دا کیزا