موسیقی کلاسیک

Giacomo Carissimi


Giacomo Carissimi

ژیاکامو کاریسیمیژیاکامو کاریسیمی از 23 سالگی تا زمان مرگش، یعنی مدت 46 سال، مائسترو دی کاپلو ( استاد موسیقی کلیسا ) در کلیسای آپولیناره در رم بود که به کولجو گرمانیکو ( موسسه یسوعیان ) تعلق داشت و به سبب سابقه و قدمتش در موسیقی شهره بود. کاریسیمی با سبک ساده و نافذش، ویژگی های اوراتوریوی لاتینی را تثبیت کرد. از موسیقی به عنوان نوعی خطابه برای توضیح نکات مذهبی استفاده کرد. به این نیز شهرت دارد که عملا مبدع کانتات بوده است، که متن آن معمولا به درد و رنج و عشق ناکام مربوط می شد. کاریسیمی موسیقی دان پرکاری بود و تعداد زیادی موتت و کانتات ساخت، متاسفانه بسیاری از آثارش یا از بین رفته اند یا مفقود شده اند.

برخی از آثار ژیاکامو کاریسیمی : اوراتوریوها --- کانتات ها