سایت موسیقی کلاسیک ۱۵:۰۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

آندره کامپراآندره کامپرا پسر یک جراح اهل تورین بود. وی ابتدا استاد موسیقی کلیسای جامع تولوز و نوتردام و سپس در سال 1730 رئیس موسیقی اپرا گردید. در انواع موتت و تراژدی هایی غنایی، نبوغ کامپرا در سبک جدید ایتالیایی انعکاس یافته است. وی را می توان خالق واقعی باله به حساب آورد آثار دراماتیک کامپرا به ترتیب زمان، میان آثار دراماتیک لولی و رمبو قرار دارند، به این ترتیب تداوم اپرای فرانسوی میان دو عصر بزرگ تضمین شد.

برخی از آثار مهم آندره کامپرا : اروپای عیاش --- کارناوال ونیز --- موتت پانگ لینگوا

Andre Campra

 Andre Campra

Greatest Works

نام اثر پخش