موسیقی کلاسیک

Thomas Campion


Thomas Campion

توماس کمپینتوماس کمپین در خانواده مرفهی در اسکس به دنیا آمد و تئوری پرداز و شاعر و موسیقی دان متفننی شد. بعد از جان داولند، او پرکارترین موسیقی دان لوت و آواز بود. آثار او از صد تا بیشتر است و شعرهای این آثار نیز ارزش ادبی دارند. به دانشگاه کمبریج رفت، در گریزاین حقوق خواند و در کائن پزشکی، اما مراوده اجتماعی و فرهنگی را به درس و تحصیل ترجیح می داد. تعدادی نمایش منظوم، شعر، و پنج کتاب آواز نوشت که بعضی را خودش با کمک دوستانش منتشر کرد. در دربار جیمز اول، هم به متن های او نیاز داشتند و هم به موسیقی اش.