موسیقی کلاسیک

John Cage


cage

جان کیججان کیج را می توان اصیل ترین موسیقی دان تاریخ موسیقی غرب دانست. هدف او در کل زندگی اش انکار راه و رسم غربی بود، اما نه از از سر خشم یا ضدیت. موسیقی او حتی در آشفته ترین حالات هم غنی و زندگی بخش است. از روش های تصادفی برای رها سازی موسیقی از جلوه های مهیب ساخته و پرداخته قواعد آدمی استفاده کرد، تا شاید موسیقی فی نفسه بشود.

جان کیج در لوس آنجلس به دنیا آمد و به موسیقی کلاسیک هند و فلسفه های شرقی علاقمند شد. ارکستری کوبه ای تشکیل داد و در سال 1942 در نیویورک اقامت گزید و همکاری مادام العمری را با گروه رقص مرس کانینگام شروع کرد. کار بزرگش با کنار گذاشتن هارمونی و ملودی شروع شد. بعد هم مضمون و فرم را کنار گذاشت و عناصر تصادفی را وارد موسیقی کرد و نهایتا در قطعه معروف "33'4 به سکوت محض رسید که از این اثر استقبال شد.

برخی از آثار مهم جان کیج : واریاسیون های II --- سونات ها و اینترلودها --- روراتوریو