موسیقی کلاسیک

Juan Bautista Cabanilles


Juan Bautista Cabanilles

خوان باتیستا کابالینزخوان باتیستا کابالینز نوازنده ارگ و موسیقی دان اسپانیایی در سال 1644 متولد شده است. به اعتقاد بسیاری وی بزرگترین آهنگساز دوره باروک اسپانیا است و ملقب شده به باخ اسپانیا. در سن بیست سالگی به عنوان دستیار نوازنده ارگ کلیسای جامع در والنسیا انتخاب شد، و پس از مرگ سلف خود وی که کشیش عالی رتبه بود به مدت 45 سال به عنوان نوازنده اصلی ارگ انتخاب شد.بسیاری از ترکیبات کابالینز برای زمان خود پیشرفته به نظر می رسد ولی به هر حال وی ادامه دهنده الگوهای قرن شانزده موسیقی اسپانیا بود.

برخی از آثار کابالینز : batalles---Gloria from Beatus Vir---Jordi Savall