موسیقی کلاسیک

Ferruccio Busoni


Ferruccio Busoni

busoni

فروچو بوزونیفروچو بوزونی موسیقی دان چند جانبه ای بود. در زمان حیاتش در نوازندگی پیانو شهره بود، اما نقاد آوان گارد، نظریه پرداز و معلمی در صف اول موسیقی میکروتونال و الکترونیکی نیز بود. با تنظیم های پیانویی خلاقانه اش از آثار باخ به شهرت رسید اما آهنگ ساز برجسته ای هم بود. امروزه موسیقی اش را هم عمیق می دانند و هم پیشرو. با دفاع از کلاسیسم جوان بر اساس سبک های باخ، موتسارت و لیست، موسیقی آهنگ سازان جوانی مانند شونبرگ را ترویج کرد و در عین حال به موسیقی فولکلوریک اقوام توجه نشان داد.

برخی از آثار مهم فروچو بوزونی : سوناتین روی کارمن --- دکتر فاوست --- فانتزی کنتر پوانی