موسیقی کلاسیک

Benjamin Britten


Benjamin Britten

بنجامین بریتنبنجامین بریتن یگانه موسیقی دان بریتانیایی بعد از الگار است که به شهرت جهانی رسیده است. او یک تنه نوعی مکتب اپرای بریتانیایی پدید آورد و حجم عظیمی موسیقی سازی و آوازی از خود باقی گذاشت که جان تازه ای به فرم های مانوس و هارمونی های موسیقی غرب دمیده است. در دهه 1950 به تنهایی نهادی ملی شده بود. امروزه محبوبیت و تاثیر گذاری اش دیگر جای چون و چرا ندارد. علاقه اش به تنظیم موسیقی اولیه و آوازهای فولکلوریک به اندازه موسیقی خودش اهمیت داشته است. اما آهنگ سازانی که در زمینه احیا و تقویت روش های ساده تونال با او هم عقیده اند از تاثیر گذاری او بری نیستند.

برخی از آثار مهم بنجامین بریتن : ببیلی باد --- راهنمای ارکستر شخص جوان --- سرناد برای تنور --- پیتر گرایمز --- تنگنا