سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۲۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷الکساندر بورودینالکساندر بورودین از بزرگان ناسیونالیسم روسی بود، و شاید برون گراترین رمانتیک، موسیقی اش بار احساسی داشت، سرشار از رنگ های کرال و ارکستری. شیمی دان بود و در ایام فراغت موسیقی می ساخت، و از همین رو، تعداد آثار او اندک است، هر چند بسیار شسته رفته. در سمفونی شماره 2، تسلط بی نظیری بر تکنیک دیده می شود و پرنس ایگور همچنان از گل های سرسبد اپرای روس است. در میان بزرگان موسیقی روس، بورودین شاید بیشترین قابلیت را در اختلاط سبک فولکلوریک با سنت سمفونیک اروپا داشت.

Alexander Borodin

 Alexander Borodin