موسیقی کلاسیک

Leonard Bernstein


Leonard Bernstein

لئونارد برنشتینلئونارد برنشتین یکی از با استعدادترین موسیقی دانان قرن بیستم بود. شخصیت بزرگی هم بود. و کنجکاوی فکری بسیار زیادی داشت. در دو حوزه آدم برجسته ای بود: یکی رهبری ارکستر ( به طوری که یگانه رقیب " هربرت فون کارایان " به شمار می آمد)، و دیگری آهنگ سازی برای موزیکال ها و نمایش های رقص برادوی. آهنگ ساز برجسته موسیقی کنسرتی نیز بود، اما دستاوردهایش در این زمینه ناموزون و مناقشه آمیز است. آمیزش عناصر آمریکایی با عناصر جاز و دغدغه پرداختن به مسائل مهم متافیزیکی و اجتماعی در کار برنشتین، در موسیقی معاصر آمریکا پژواک یافته است. با این حال تاثیر گیری های برنشتین ( از جاز، از موسیقی یهودی، و از آهنگ سازان معاصر آمریکایی، نظیر کوپلند) هنوز بیش از خود برنشتین تاثیرگذار است.

برخی از آثار مهم لئونارد برنشتین: کاندید --- جای آرام --- داستان وست ساید --- سمفونی شماره 2، " عصر تشویش "