موسیقی کلاسیک

Hector Berlioz


Hector Berlioz

berlioz

هکتور برلیوزدر زمان حیات هکتور برلیوز قدرش را ندانستند، اما موسیقی و زندگی او بیش از هر آهنگ ساز دیگری نمود آرمانهای رمانتیک بود (فقط لیست را باید مستثنی کنیم).تخیلات بکر، دریافت های متعالی، و مهارت خارق العاده اش در ارکستراسیون، ابعاد توصیفی جدیدی به موسیقی داد. او اولین موسیقی دان بزرگی بود که نوازنده نبود و یکی از نخستین رهبران ارکستر به معنی مدرن کلمه بود. نقاد تیز بینی نیز بود. غیر از سمفونی فانتاستیک، آثار برلیوز تا دهه 1880 خیلی کم اجرا می شدند، و در این دهه بود که به عنوان پادزهر واگنر احیا شدند. بعد از دهه 1950 موسیقی برلیوز شنوندگان زیادی پیدا کرد، هر چند که مشکلات تدارکاتی هنوز مانع اجرای مرتب بعضی از آثار او می شود.

برخی از آثار مهم هکتور برلیوز : تروایی ها --- مس بزرگ مردگان ---شب های تابستان ---سمفونی فانتاستیک