موسیقی کلاسیک

Antonio Bazzini


bazzini

آنتونیو بازینیآنتونیو بازینی ویولونیست، موسیقی دان و معلم ایتالیایی بود. موفقیت وی در آهنگ سازی همواره تحت تاثیر شهرت او به عنوان یکی از بهترین ویولونیست های قرن نوزدهم قرار داشت. او یکی از شاگردان طراز اول پاگانینی بود که به طور کامل با هنر و سبک استاد خود آشنا شد. وی همچنین مورد تحسین شومان و مندلسون نیز قرار گرفت. در سال 1873 به عنوان استاد کنسرواتوار میلان انتخاب شد، جایی که شاگردان موفقی چون کاتالانی، ماسکانی، پیزی و پوچینی را تربیت کرد.

برخی از آثار مهم آنتونیو بازینی : کوارتت زهی شماره یک --- اپرای توراندا