سایت موسیقی کلاسیک ۰۱:۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹بلا بارتوکبلا بارتوک مهم ترین آهنگ ساز مجار در قرن بیستم، از نمایندگان مهم موسیقی مدرن، کارشناس برجسته موسیقی فولکلوریک و آموزگار بزرگی بود. موسیقی اش، با تم ها، مدها و ریتم های موسیقی مجار و سایر سنن فولکلوریک قوام می یافت، و اینها را با تاثیرهایی که از معاصرانش گرفته بود ممزوج می کرد و سبک متمایز خودش را پدید می آورد. بارتوک تحت تاثیر موسیقی فولکلوریک اروپای شرقی بود. در جوانی موسیقی ریچارد اشتراوس را می ستود اما بعدا به موسیقی دوره باروک و نیز آثار معاصرانی مانند استراوینسکی علاقه مند شد. بر آهنگ سازانی مانند لوتوسلافسکی و بریتن تاثیر گذاشت.

برخی از آثار مهم بلا بارتوک : قلعه ریش آبی --- میکرو کیهان --- کنسرتو برای ارکستر ---موسیقی برای سازهای زهی، کوبه ای و سلستا

Bela Bartok

 Bela Bartok

Greatest Works

نام اثر پخش
Concerto for Orchestra, Sz.116 - I
Concerto for Orchestra, Sz.116 - II
Concerto for Orchestra, Sz.116 - III
Concerto for Orchestra, Sz.116 - IV
Concerto for Orchestra, Sz.116 - V