سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۲۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


Classical Music

سایت هنر اسلامی


Classical Music

اینستاگرام


Classical Music

محل درج آگهی

بلا بارتوکبلا بارتوک مهم ترین آهنگ ساز مجار در قرن بیستم، از نمایندگان مهم موسیقی مدرن، کارشناس برجسته موسیقی فولکلوریک و آموزگار بزرگی بود. موسیقی اش، با تم ها، مدها و ریتم های موسیقی مجار و سایر سنن فولکلوریک قوام می یافت، و اینها را با تاثیرهایی که از معاصرانش گرفته بود ممزوج می کرد و سبک متمایز خودش را پدید می آورد. بارتوک تحت تاثیر موسیقی فولکلوریک اروپای شرقی بود. در جوانی موسیقی ریچارد اشتراوس را می ستود اما بعدا به موسیقی دوره باروک و نیز آثار معاصرانی مانند استراوینسکی علاقه مند شد. بر آهنگ سازانی مانند لوتوسلافسکی و بریتن تاثیر گذاشت.

برخی از آثار مهم بلا بارتوک : قلعه ریش آبی --- میکرو کیهان --- کنسرتو برای ارکستر ---موسیقی برای سازهای زهی، کوبه ای و سلستا

Bela Bartok

 Bela Bartok

Greatest Works

نام اثر پخش
Concerto for Orchestra, Sz.116 - I
Concerto for Orchestra, Sz.116 - II
Concerto for Orchestra, Sz.116 - III
Concerto for Orchestra, Sz.116 - IV
Concerto for Orchestra, Sz.116 - V