موسیقی کلاسیک

Johann Christoph Bach


Johann Christoph Friedrich Bach

یوهان کریستوف باخیوهان کریستوف باخ موسیقی دان و آهنگساز آلمانی و ارگ نواز دوره باروک و همچنین پسر عموی پدر یوهان سباستین باخ بود. یکی از آثار بزرک کرال او به نام " ستیز آغاز شد " برای دو کر با پنج صدا و ارکستر در لایپزیک زیر مدیریت برادرزاده اش یوهان سباستین اجرا شد و موفقیت عظیمی بدست آورد. وی همچنین معروف ترین موسیقی دان خانواده باخ تا قبل از یوهان سباستین است.

برخی از آثار مهم یوهان کریستوف باخ : کانتات --- موتت --- 44 پرلود کرال برای ارگ