موسیقی کلاسیک

Johann Christian Bach


Johann Christian Bach

Johann Christian Bach

یوهان کریستین باخیوهان کریستین باخ در میان پسران موسیقی دان یوهان سباستین باخ، همه فن حریف تر و جهان وطن تر بود. او که به باخ لندن معروف بود، ابتدا در میلان اپراهایی نوشت و بعد به انگلستان رفت و استاد موسیقی خانواده سلطنتی شد. او به استقرار سبک کلاسیک کمک کرد؛ هم با آثاری که به شیوه جدید ساخت به خصوص با سنفونی ها و پیانو کنسرتوهایش و هم با برگزاری کنسرت های معروف عمومی اش به کمک کارل فریدریش آبل که نوازنده پرآوازه هارپسیکورد بود. به این ترتیب مرکز ثقل را از کلیسا به سالن کنسرت انتقال داد.