سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۲۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


Classical Music

سایت هنر اسلامی


Classical Music

اینستاگرام


Classical Music

محل درج آگهی

کارل فیلیپ امانوئل باخکارل فیلیپ امانوئل باخ که احتمالا مهم ترین موسیقی دان نسل خود بود، پل رابط میان سبک موسیقی باروک پدرش یوهان سباستین باخ از سویی و سبک موسیقی کلاسیک هایدن و موتسارت از سوی دیگر به شمار می آید. او نماینده اصلی سبک موسیقی " با معنا و بیان دار " بود. سونات را بسط داد و نوازنده شناخته شده سازهای شستی دار نیز بود." هنر نوازندگی سازهای شستی دار " رساله مهمی در باب موسیقی قرن هیجدهم است. این کتاب که امروزه شاید از آثار موسیقی او هم معروف تر شده باشد، سبک موسیقی آن زمان را تعریف می کرد و معیارهای فنی را باز می گفت ( از جمله انگشت گذاری ) که بعدا اساس نوازندگی سازهای شستی دار شد.

 

Carl-Philipp Emanuel Bach

 Carl-Philipp Emanuel Bach

Greatest Works

نام اثر پخش
Symphonie in E flat major - Wq179 - I. Prestissimo
Symphonie in E flat major - Wq179 - II. Larghetto
Symphonie in E flat major - Wq179 - III. Presto