موسیقی کلاسیک

Carl-Philipp Emanuel Bach


Carl-Philipp Emanuel Bach

کارل فیلیپ امانوئل باخکارل فیلیپ امانوئل باخ که احتمالا مهم ترین موسیقی دان نسل خود بود، پل رابط میان سبک موسیقی باروک پدرش یوهان سباستین باخ از سویی و سبک موسیقی کلاسیک هایدن و موتسارت از سوی دیگر به شمار می آید. او نماینده اصلی سبک موسیقی " با معنا و بیان دار " بود. سونات را بسط داد و نوازنده شناخته شده سازهای شستی دار نیز بود." هنر نوازندگی سازهای شستی دار " رساله مهمی در باب موسیقی قرن هیجدهم است. این کتاب که امروزه شاید از آثار موسیقی او هم معروف تر شده باشد، سبک موسیقی آن زمان را تعریف می کرد و معیارهای فنی را باز می گفت ( از جمله انگشت گذاری ) که بعدا اساس نوازندگی سازهای شستی دار شد.