سایت موسیقی کلاسیک ۰۱:۰۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹کارل فیلیپ امانوئل باخکارل فیلیپ امانوئل باخ که احتمالا مهم ترین موسیقی دان نسل خود بود، پل رابط میان سبک موسیقی باروک پدرش یوهان سباستین باخ از سویی و سبک موسیقی کلاسیک هایدن و موتسارت از سوی دیگر به شمار می آید. او نماینده اصلی سبک موسیقی " با معنا و بیان دار " بود. سونات را بسط داد و نوازنده شناخته شده سازهای شستی دار نیز بود." هنر نوازندگی سازهای شستی دار " رساله مهمی در باب موسیقی قرن هیجدهم است. این کتاب که امروزه شاید از آثار موسیقی او هم معروف تر شده باشد، سبک موسیقی آن زمان را تعریف می کرد و معیارهای فنی را باز می گفت ( از جمله انگشت گذاری ) که بعدا اساس نوازندگی سازهای شستی دار شد.

 

Carl-Philipp Emanuel Bach

 Carl-Philipp Emanuel Bach