موسیقی کلاسیک

Juan Arriaga


Juan Arriaga

خوان آریاگاخوان آریاگا موسیقی دان اهل اسپانیا در سال 1806 به دنیا آمد. به سبب نبوغ وی در کودکی و مرگ زود هنگام در جوانی ، ملقب به موتزارت اسپانیا شده است. موسیقی که از آریاگا به ما رسیده، بسیار ناچیز و شامل: یک اپرا که در سن سیزده سالگی نوشته شده است؛ یک سمفونی، استرینگ کوارتت و تعداد دیگری آثار. موسیقی او ظریف و مبرز است و دارای هارمونیک قابل توجه می باشد.

تعدادی از آثار خوان آریاگا : سمفونی در دی --- اپرای بردگان خوشحال