سایت موسیقی کلاسیک ۰۲:۰۴:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹شارل هانری والنتن آلکانشارل هانری والنتن آلکان یکی از شش فرزند خانواده ای یهودی بود که همه موسیقی دان شدند آلکان اعجوبه بود و نخستین آثاری که برای پیانو ساخت در 14 سالگی اش منتشر شدند در جوانی دوست صمیمی شوپن و لیست بود، اما به تدریج منزوی شد و مدت های طولانی از انظار پنهان ماند قبل از سال 1873 زیاد کنسرت نداد و با آن که پیانیست چیره دستی بود ترجیح می داد آثار خودش را اجرا نکند موسیقی اش اصیل و درخشان و اجرای آن ها دشوار است.

برخی از آثار مهم شارل هانری والنتن آلکان : راه آهن---اپوس 31 شامل 25 پرلود--- مینور اپوس 39

Charles Henri Valentin Alkan

 Charles Henri Valentin Alkan