موسیقی کلاسیک

Isaac Albeniz


Isaac Albeniz

ایساک آلبنیسدر رنسانس موسیقایی اسپانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایساک آلبنیس چهره ای کلیدی است. او در مدیریت گروه ها، رهبری، نوازندگی پیانو و آهنگ سازی تلاش خستگی ناپذیر داشت و اولین موسیقی دان اسپانیایی بعد از توماس لوئیس د ویکتوریا بود که به شهرت بین المللی رسید. موسیقی اش برای پیانو، و مجموعه پوئم های استادانه ایبریا، طیف رنگ پیانو را گسترش داد. شهرت جهانی آلبنیس به موسیقی اسپانیا اعتماد به نفسی داد که 300 سال نداشت. استفاده سنجیده او از نغمه های فولکلوریک و نیز استفاده بسیار پاکیزه اش از رنگ و زینت های کروماتیک پیانو به آهنگ سازان بعدی اسپانیا، مانند گرانادوس و دفایا، الهام و انگیزه داد. دبوسی و راول نیز هنر آلبنیس را می ستودند.

آلبنیس در 8 سالگی به تشویق خانواده نیازمندش به مسافرت رفت و با نوازندگی و بداهه نوازی اش به شهرت بین المللی رسید. در دهه 1880 تعداد زیادی از آثار مهم پیانویی را اجرا کرده و بداهه نوازی های خود را به رخ کشیده بود، اما به این قناعت نکرد و دو پیانو کنسرتو و یک قطعه سمفونیک نوشت. در 1894، فرانسیس بردت مانی کوتس که وارث بانک بود حامی آلبنیس شد. از آن پس، آلبنیس وقت خود را بین پروژه های اپرایی مبتنی بر لیبرتوهای مانی - کوتس ( که موضوع آن ها افسانه ارثر شاه بود )، کارهایی روی تم های اسپانیایی و سفرهایی برای اجرای کنسرت تقسیم کرد.

برخی از آثار مهم ایساک آلبنیس : سوئیت اسپانیایی شماره 1 --- پپیتا خیمنس --- ایبریا ---مرلین