موسیقی کلاسیک

John Adson


John Adson

جان آدسونبسیاری از جزئیات زندگی جان آدسون مشخص نیست، وی متولد 1587 و از نوازندگان سلطنتی دربار چارلز سوم بود. مهمترین و شناخته شده ترین آثار او مجموعه ای از 31 کنسرت است که سرشار از جنب و جوش می باشد. او همچنین در سالهای 1634 تا 1639 برای نمایشنامه های تئاتر شرکت کینگ ، موسیقی تئاتر می ساخت.

برخی از آثار مهم جان آدسون : مجموعه ای از 31 کنسرت برای رقص