موسیقی کلاسیک

Karl Friedrich Abel


Karl Friedrich Abel

کارل فردریک آبلکارل فریدریش آبل موسیقی دان آلمانی متولد 1723است. دوستی او با یوهان کریستین باخ منجر به برگزاری نخستین کنسرت اشتراکی با وی گردید. بین سالهای 1782 و 1785 به کشورهای مختلف سفر کرد و در لندن رهبر کنسرت حرفه ای بزرگ میدان هانوور در سوهو شد

برخی از آثار مهم کارل فریدریش آبل : سنفونی شماره 1 --- استرینگ کوارتت 15 --- سنفونی شماره 14