Classical Music
  ۰۶:۳۴:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷بررسی آثار برتر موسیقی کلاسیک

فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1 - S124

liszt

این اثر که زمانی یکی از محبوب ترین آثار در رپرتوار پیانو بود از آن نوازنده چیره دستی است که هیچ پروایی ندارد. امروزه کمتر اجرا می شود، که شاید علتش کوتاهی اثر باشد. نخستین بار در سال 1855 با رهبری برلیوز و نوازندگی خود لیست اجرا شد.

موومان اول ( آلگرو مائستوزو - 5.37 دقیقه) پیانیست و ارکستر برای جلب توجه با هم رقابت می کنند. در این موومان رنگارنگ، اصوات زائد ناگهانی به گوش می رسد.

موومان دوم ( اکوازی آداجو، 5.32 دقیقه ) این واقعا بزرگ ترین نوکتورنی است که شوپن می بایست بنویسد. بعد از ملودی زیبا و دوست داشتنی آن، پیانو فضا را عوض می کند اما نهایتا تبدیل می شود به ساز همراهی کننده سازهای بادی چوبی.

موومان سوم ( آلگرتو ویواچه، 4.22 دقیقه ) استفاده بدیع لیست از ساز مثلث در این اسکرتسو در آن زمان مایه تمسخر شد. پیانیست به تدریج خودداری را کنار می گذارد و بدل می شود به قهرمان اصلی که دیگر چیزی جلودارش نیست.

موومان چهارم ( آلگرو مارتسیاله آنیماتو، 4.33 دقیقه ) تم ها با یک سلسله تغییر دانگ کنترل شده باز می گردند و ضربان نیز اوج می گیرد.


آثار برتر موسیقی کلاسیک
تاریخچه موسیقی کلاسیک

بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57

شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،

شوپن - بارکارول، اپوس 60

موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551

باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079

دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104

گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16

هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن

ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4

مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64

برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90

هندل - موسیقی آب، HWV 348-50

لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514

چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20

ژرژ بیزه - کارمن

ریمسکی کورساکوف - شهرزاد

وردی - ریگولتو

واگنر - تریستان و ایزولده

بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125

بورودین - پرنس ایگور

الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85

یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244

ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525

سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18

هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14

ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82

یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314

فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667

کلود دبوسی - دریا

کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور

نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1

فرانتس یوزف هایدن - آفرینش

فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1

بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر

روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17

بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130

بروکنر - سمفونی شماره 9

راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور