Classical Music
  ۰۶:۴۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷بررسی آثار برتر موسیقی کلاسیک

واگنر - تریستان و ایزولده

wagner

موسیقی درام حماسی واگنر با موضوع عشق و مرگ در سال های 1857-1859 نوشته شد و در سال 1865 در مونیخ به اجرا درآمد.

پرده اول: ( 85:21 دقیقه ) تریستان، یار با وفای شاه مارک، دارد همراه ایزولده که نامزد مارک است به کورنوال برمی گردد. شوهر اول ایزولده به دست تریستان از پای درآمده است و ایزولده با آن که از تریستان مجروح پرستاری کرده است به سبب قتل شوهرش از تریستان نفرت دارد. ایزولده به خدمتکار خود، برانگنه، دستور می دهد که زهری بسازد، اما برانگنه به جای زهر معجون عشق می گذارد. تریستان و ایزولده هر دو از آن می نوشند و به جای آن که بمیرند دلباخته یکدیگر می شوند.

پرده دوم: ( 86:26 دقیقه ) مارک به شکار شبانه ای رفته است که ملوت خائن مقدماتش را فراهم کرده است. ملوت نیز دلباخته ایزولده است. تریستان و ایزولده در وعده ای طولانی با هم دیدار می کنند و شور و عشق خود را به یکدیگر ابراز می کنند، اما سپیده می دمد و دسته شکار برمی گردد و ملوت زخم مرگباری به تریستان می زند.

پرده سوم: ( 82:44 دقیقه ) تریستان محتضر که کورونال وفادار او را به کارئول ( قلعه ای در برتانی ) برگردانده است منتظر آمدن ایزولده است. ایزولده می آید، شاه مارک هم به دنبال او می آید، اما تریستان در آغوش ایزولده جان می دهد. ایزولده " لیبستود" را می خواند که شاهکار پرقدرت واگنر است و در آن عشق ابدی با مرگ به کمال می رسد. ایزولده با خواندن این آواز دگرگون می شود و خودش هم می میرد.


آثار برتر موسیقی کلاسیک
تاریخچه موسیقی کلاسیک

بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57

شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،

شوپن - بارکارول، اپوس 60

موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551

باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079

دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104

گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16

هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن

ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4

مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64

برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90

هندل - موسیقی آب، HWV 348-50

لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514

چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20

ژرژ بیزه - کارمن

ریمسکی کورساکوف - شهرزاد

وردی - ریگولتو

واگنر - تریستان و ایزولده

بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125

بورودین - پرنس ایگور

الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85

یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244

ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525

سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18

هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14

ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82

یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314

فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667

کلود دبوسی - دریا

کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور

نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1

فرانتس یوزف هایدن - آفرینش

فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1

بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر

روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17

بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130

بروکنر - سمفونی شماره 9

راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور