Classical Music
  ۱۴:۴۴:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵اوتورینو رسپیگی

اوتورینو رسپیگی اولین موسیقی دان ایتالیایی بعد از اسکارلاتی است که شهرتش بر اپرا مبتنی نیست. او عضو مهم " نسل 1880" بود که می کوشیدند یا بازگشت به ریشه های موسیقی دوره های رنسانس و باروک، موسیقی ایتالیا را احیا کنند. رسپیگی به شهرت بسیار رسید اما از جنگ جهتنی دوم به بعد شهرتش رنگ باخت. اکنون بار دیگر علاقه های تازه ای به موسیقی او دیده می شود.

برخی از آثار مهم اوتورینو رسپیگی : پرندگان --- کاج های رم --- فواره های رم --- آهنگ ها و رقص های باستانیOttorino Respighi

Ottorino Respighi