Classical Music
  ۱۴:۳۳:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ژرژ بیزه

ژرژ بیزه، این نابغه زودرس که عمر کوتاهی کرد، بهترین سالهای زندگی خلاقانه اش را به اپرا اختصاص داد و بهترین موسیقی هایش را برای اپرا نوشت. در زمان مرگش در آهنگ سازی برای کنسرت شهرت یافته بود، اما اپرای پیشگامانه کارمن بود که نامش را جاودانه ساخت. با کارمن مسیر اپرای فرانسه را عوض کرد و سبکی در درام واقع گرایانه پدید آورد که چند دهه بعد به اوج رسید.

برخی از آثار مهم ژرژ بیزه : آرلزین --- سوئیت شادی کودکان --- سنفونی در سی ماژور --- صیادان مروارید --- کارمنGeorges Bizet

Georges Bizet